Afbeelding QPS hoofding

jan 25, 2017

BTW voorschotten verdwijnen vanaf 1 april 2017

In het kader van de verdere vereenvoudiging van de BTW administratie heeft Minister Johan Van Overtveld beslist om de betaling van kwartaalvoorschotten af te schaffen vanaf 1 april 2017.

 

Momenteel moeten belastingplichtigen die ervoor opteerden om BTW aangiften in te dienen per kwartaal steeds kwartaalvoorschotten betalen. Uiterlijk op de 20e dag van de tweede en derde maand van elke kwartaal moet er een voorschot op de rekening van de BTW administratie gestort zijn. Dit voorschot is telkens gelijk aan één derde van de verschuldigde BTW die het vorige kwartaal betaald moest worden. De verplichting tot storten van deze kwartaalvoorschotten wordt nu afgeschaft.

In concreto zal u als kwartaalaangever nog een voorschot moeten betalen in februari (vóór 20/02/2017) en maart (vóór 20/03/2017). Vanaf april 2017 zijn er vervolgens geen voorschotten meer verschuldigd. Wel bent u als kwartaalaangever jaarlijks gehouden een voorschot te betalen vóór 24 december van het kalenderjaar over de handelingen van het 4e kwartaal van hetzelfde jaar.

Terug