Afbeelding QPS hoofding

FOR LIFE

Klanten voor het leven, die moet je verdienen. Het zou de slogan van een grootwarenhuis kunnen zijn, hij geldt even goed voor QPS.

Als accountants van de toekomst hebben wij ons gewapend met mensen en kennis om u doorheen heel het ondernemingsproces te begeleiden. Van starter over groeier tot de exit en persoonlijke begeleiding van zaakvoerders. Als geen ander beseffen wij dat uw horizon fundamenteel kan wijzigen in de loop van het ondernemen.

Als geen ander heeft QPS de capaciteit om u op elk ogenblik met de beste adviezen te begeleiden.

Starters

QPS legt de focus op innovatie en lange termijnbegeleiding. Dit twee accenten maken van ons de uitgelezen partner voor voor startende bedrijven.

Starten doe je op het sterkste been. Start daarom met QPS en zijn up to date technologische en financiële tools. Maak in een keer de juiste keuze door met QPS een betrouwbare en gedegen partner binnen te halen. Een partner die u in volgende fases van het ondernemen uitstekend kan begeleiden.

QPS opent voor starters ook deuren. Schakel onze ervaring in bij uw zoektocht naar risicokapitaal. Wij hebben het netwerk om uw toegang tot financiering te vergemakkelijken.

Investeren

QPS vindt hefbomen binnen en buiten de onderneming. Wij zorgen voor een optimale aanwending van kapitaal en voor het aanboren indien nodig van extra geldbronnen. Door een beroep te doen op een sterke organisatie als de onze verzekert u zich van een performant netwerk en een grote subsidie-deskundigheid.

Wij kunnen bogen op een jarenlange ervaring in meerdere branches. Onze adviezen bij investeringsbeslissingen, bij het uitwerken financiële plannen, bij haalbaarheidsstudies… zijn absoluut betrouwbaar en gefundeerd.

Wij denken mee maar ook tegen. Onze inbreng maakt uw eigen team performanter. QPS is op die manier een verlengstuk met toegevoegde waarde van uw eigen organisatie.

Groeiers

Groeien veroorzaakt groeipijnen. Kunnen terugvallen op relevante ervaring met groeitrajecten, helpt ondernemers sneller vooruit.

Groeien begint per definitie klein. De aankoop van een nieuw pand, de aanwerving van nieuwe mensen… Het zijn telkens mijlpalen en soms obstakels. QPS kent de moeilijkheden waar ondernemers vaak op botsen.

QPS is een solide partner met internationale vertakkingen dankzij CPA Associates International. Dit is nuttig voor uw toegang tot krediet en kapitaal, maar zeker ook voor het aanboren van nieuwe markten en het vinden van partners.

CPA Associates International zorgt er ook voor dat we alle kennis over mogelijke buitenlandse belemmeringen – buitenlandse regelgeving, procedures, milieu… - snel beschikbaar en binnen de eigen organisatie hebben.

Exit

‘Exit’ is geen lelijk woord. Het is evenwel het eindpunt van een natuurlijke evolutie. Elke ondernemer is daar in gedachten vroeg of laat, en vaak vrij vroeg mee bezig. QPS ook, wij zitten op dezelfde golflengte.

QPS is de beste partner om een exit tijdig en dus op een goed gestructureerde manier aan te pakken.

Wij zijn ook de beste partner om de zaakvoerder(s) op dit vlak te begeleiden. Om nieuwe opportuniteiten te helpen ontdekken, om nieuwe bestemmingen voor energie en kapitaal aan te geven.

Overdracht

Elke overdracht is anders, zoals elke onderneming ander is. De overdracht van een onderneming is uiteraard maatwerk, in functie van persoonlijkheden en gevoeligheden. Vinden we een familiale opvolger? Of moet er gezocht worden naar een externe koper?

Een derde weg die steeds vaker bewandeld wordt is de management-buy-out. Zijn er mensen binnen het management met de capaciteiten en de middelen? QPS heeft een ruime ervaring in alle deze facetten die bij overdrachten van belang kunnen zijn en zorgt uiteraard voor de fiscaal meest zekere oplossing.

Door onze ervaring met starters en groeiers zijn we in staat om inzake opvolging extra expertise in te zetten: Wij kunnen adviseren om de juiste persoon de juiste taken toe te bedelen of om ontbrekende competenties binnen te halen.

Begeleiden zaakvoerder

QPS is voor zaakvoerders een klankbord, ook als het over hun traject en eigen aanpak gaat. Wij hebben op alle betrokken domeinen kennis en ervaring in huis. En we hebben meerdere aanspreekmunten om over verschillende aspecten van het ondernemen nieuwe, frisse en tegendraadse opinies te geven.

QPS is voor zaakvoerders een vertrouwenspersoon. Wij streven naar levenslange begeleiding en dat stelt ons in staat een band op te bouwen. Wij streven naar wederzijds kennis en begrip. Die kennis en respect zijn de bouwstenen die vaak ontbreken om tot optimaal resultaat te komen. Daar maken wij het verschil.